Saturday, November 3, 2012

Mừng Sinh Nhật Anh

Đàm Hoa


                                           * Kính tặng quí vị Phu Nhân H.O                      Sinh nhật anh bảy chục rồi sao?
                      Bâng khuâng hồi tưởng mới năm nào
                      Hăm mấy, ba mươi còn rất trẻ
                      Vào đời chan chứa mộng thanh cao

                      Rồi chiến tranh tàn, bại tướng nguy
                      Mười năm lao lý có hề chi!
                      Xuân xanh khoảnh khắc thiên kim ấy
                      Đành để chôn vùi với biệt ly

                      Nghĩa nặng tình thâm đến bạc đầu
                      Đợi ngày hội ngộ để ngâm câu:
                    " Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
                      Hối giao phu tế mịch phong hầu"(1)

                      Thiếu phụ không ngồi nơi trướng hoa
                      Mà xa lầu các để bôn ba
                      Lặn lội thân cò chê nước đục
                      Cho đàn con sạch sẽ, ấm no

                      Sinh nhật nay con cháu đầy đàn
                      Mừng ông Nội, Ngoại - hát cười vang
                      Là Tình Yêu lớn cho ta đó
                      Hạnh phúc còn đây, chẳng muộn màng.

Đàm Hoa

(1)Trong bài Khuê Oán của Vương Xương Linh / TQ

“Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu”

Tạm dịch:
“Chợt nhìn liễu thắm bên đường,
Tiếc chàng đeo đẳng tước vương, tước hầu

Lê Huy ( chuyển tiếp ) ___________________________________
_____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment