Saturday, June 7, 2014

Đáp Lời Sông Núi

 Sáng tác: Trúc Hồ

Hợp Ca Asia.
 
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.


Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc
Cùng giòng máu Việt Nam
Đây Hưng Đạo Vương, đây Lý Lê Trần
Bốn ngàn năm, chưa một lần khuất phục ngoại xâm.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.

Quyết bảo vệ giang san, từng tấc đất, từng cây cỏ
Từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương
Đáp Lời Sông Núi
Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối ócCùng giòng máu Việt Nam
Đây Hai Bà Trưng, đây Lý Lê Trần
Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương

VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...

Trúc Hồ.
__________________________________________________

No comments:

Post a Comment