Thursday, June 19, 2014

XIN MỜI KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ GỬI LIÊN HIỆP QUỐC...

YÊU CẦU TRUNG CỘNG RÚT GIÀN KHOAN HD981 KHỎI LÃNH HẢI CỦA VIỆTNAM

VÀO LINK  KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ DƯỚI  ĐÂY ( Link to sign petition )


-   http://www.change.org/en-AU/petitions/china-must-respect-international-law-and-remove-hd-981-oil-rig-from-vietnam-s-waters


China Must Respect International Law and Remove HD-981 Oil Rig from Vietnam’s Water


Cheers
Thanh Tay Nguyen


__________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment