Friday, January 30, 2015

Bánh Bông Lan (tân cổ)

Dân Ca Nam Bộ
Tiếng hát Chí Tâm – Hương Lan
Bông lan cánh trắng nhụy vàng
Qua thương (í... a) cô nàng khéo nướng bánh bông lan
Con đò Vàm Cỏ (mà) mênh mang
Quen hơi, nhớ tiếng quá giang… tìm duyên
Quen hơi, nhớ tiếng quá giang… tìm duyên
Quá giang… tìm duyên...

No comments:

Post a Comment