Saturday, January 17, 2015

Về Dưới Mái Nhà

Sáng tác Xuân Tiên
Tiếng hát Quang Lê - Thế Sơn - Trần Thái Hòa
…   …   …
Nhà ai trong chiều nay
Lửa đêm đốt hồng vai kề vai
Và nghe câu hát yêu đời ai
Hát mãi sao không nguôi

Vì thương yêu đời nhau
Vì thương những chiều mưa về đâu
Vì thương những người không tình yêu
Nên nhớ đi tìm nhau
…   …   …

No comments:

Post a Comment