Wednesday, April 29, 2015

Cám ơn Anh

Nhạc : Trầm Tử Thiên

                      Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời
                      Cám ơn mưa và nắng gió quê tôi
                      Cám ơn cha đã cho con hạt bụi
                      Vo tròn trong bụng mẹ cốt côi

                      Cám ơn anh kịp lớn giữa thù hằn
                      Tháp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh
                      Bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh
                      Hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình

                      Một đời cha hy sinh bên xương máu đệ huynh
                      Một đời anh nghe chưa an thân sau nỗi nhục vinh
                      Chờ cuộc sống bao dung chờ mặt đất hoan ca
                      Chờ đợi mãi lao đao lòng gỗ đá

                       Người nằm yên bao lâu quên trong sương khói quạnh hiu
                       Người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc tuổi tên
                       Nghìn lời hát không vơi tình ẩn khuất trong tôi
                       Cám ơn anh, cám ơn anh, người chiến sĩ vô danh__________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment