Wednesday, April 15, 2015

Phượng Tím

Phượng Tím
Nhạc và Lời Cao Minh Hưng
Tiếng hát Huy Tâm
Hôm nao hè đến bên cng trường 
Nhìn hoa n
 tím hn vn vương 
N
ơi đây không có màu phượng thm 
Xin g
i hoa này "Phượng Tím" thương 

Ph
ượng thm ngày xưa gi  đâu 
Xa em, man mác n
ưu su 
Nh
t hoa Phượng Tím tìm bóng cũ 
Ngày v
 gp li chc còn lâu 

Bé 
ơi ! Nh em anh mun gi 
Tri
u hoa Phưng Tím đến phương tri 
N
ơi em vn đi bao ngày tháng 
Bên g
c phưng bun, hoa nào rơi ? 

Hôm nay hè đ
ến bên giáo đường 
Nh
t hoa Phưng Tím tng bé thương 
Hôm nay em đ
ến, người yêu du 
Xin t
ng hoa này, Phượng Tím thương

Hôm xưa hè đến tôi vn thường 
Nh
t hoa đ thm lòng nh thương 
Em 
ơi, ba tháng hè xa cách 
Anh g
i hoa này phượng khó thương 

Ph
ượng thm còn đây gi anh đâu 
Anh đi, em g
i chú ve su 
N
ơi xa nếu nh ngày tháng cũ 
Ve s
u đm nhc bt bun lâu

(Ph
ượng thm ngày xưa gi lãng sâu 
Bên em, t
 giã chú ve su) 
Gi
 đây nếu nh ngày tháng cũ 
Anh đàn, em hát "Ph
ượng Tím" ơi..
.)


____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment