Monday, April 6, 2015

Vô cùng thương tiếcVô cùng thương tiếc báo tin

 Công Huyền Tôn Nữ Thanh Tùng

Cựu Giáo Sư Trường Nữ Trung Học Quy Nhơn

vừa qua đời chiều ngày 4 tháng 4 năm 2015
tại tư gia số 83/6 Trần Phú / Đà Nẵng hưởng thọ 73 tuổi.

Tang lễ sẽ cử hành vào 7 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2015
Toàn thể Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn xin thành kính phân ưu
cùng Tang Quyến và nguyện cầu mong Hương Linh Cô sớm siêu thoát
Thành Kính Phân Ưu

__________________________________________________________


No comments:

Post a Comment