Sunday, April 19, 2015

Con Tàu Định Mệnh


Sáng tác Lam Phương
Tiếng hát Thu Mai & Trần Phú

Khi đi thấy đường đã xa 
bây giờ đường về xứ 
còn xa hơn nghìn lần 

Trên hai mươi vạn bàn tay 
dắt dìu nhau đến đây 
ngàn đời xa cố hương 

Ra đi trong giờ đau thương 
lúc quê hương bàng hoàng 
Người say phút vinh quang 

Ai đi ai ở nào hay 
người Đông kẽ phương Tây 
cùng sống trong đọa đày 

Trùng dương bát ngát người ơi! 
Sóng dâng cao vời vợi 
Thuyền trôi biết về đâu ?

Vầng trăng soi biển sâu 
Giúp cho tôi nhiệm màu 
làm sao bớt nỗi sầu 


Tôi yêu con tầu Trường Xuân 
Con tầu nhiều sóng gió 
mà tình thương thật đầy 

Tôi xin đa tạ bàn tay 
dắt đàn con tới đây 
ngàn đời xin khắc ghi 

Mai ta phiêu bạt nơi nao ? 
Đừng quên phút gian lao 
cùng sớt chia ngày nào_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment