Wednesday, July 29, 2015

Ve sầu

Thơ: Nhiên Hạ                                            Chú ve sầu lột xác
                                           Rũ bỏ chiếc áo xưa
                                           Phút giây mang áo mới
                                           Bầu trời biết hay chưa?


                                           Áo xanh như lá nỏn
                                           Đôi cánh dài cỏn con
                                           Chú vươn ra thế giới
                                           Đọ khắp cùng núi non

                                            Rồi nghênh ngang chú hót
                                            Vang động cả hiên nhà
                                            Ôi tiếng ve thanh thoát
                                            Mà não nùng xót xa!

                                             Đời ve sầu lột xác
                                             Góp tiếng hát lời ca
                                             Râm rang từng cung bậc
                                             Giữa nắng hạ chan hoà!!


Nhiên Hạ
07/21/2015

___________________________________________

No comments:

Post a Comment