Sunday, October 18, 2015

Tự tại

Nhiên Hạ                         
                                         Cà phê buổi sáng nhâm nhi
                                         Ta bà cõi tạm có gì vui không?
                                         Chú chim hút mật tần ngần
                                         Giữa muôn hoa sắc ngập ngừng lại bay

                                         Mình ta tự tại phút này
                                         Đất trời ươm nắng vướng đầy sân hiên
                                         Hoa tươi khoe sắc dịu hiền
                                         Cớ sao chim mật ghé liền vụt bay?

Nhiên Hạ - 10052015
_____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment