Friday, September 16, 2016

Đường Về Khuya

Sáng tác Minh Kỳ - Lê Dinh
Tiếng hát Elvis Phươnghttps://youtu.be/6lkgBzA0_XM
Đường khuya vắng người mến thương xa rồi 
mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi 
Lối về còn là bao hình bóng 

nhớ lúc chia tay giữa đêm sương m 
bùi ngùi thôi chẳng nói 
bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo 

Đêm lắng chìm vào ngàn xa cuối trời những hạt mưa rơi 
Trên lối mòn còn mình tôi nhớ người ngàn phương xa vắng 

Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vắng người vẫn còn mưa tuôn 
Nghe gió lnh về mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương 

Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ 
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa 
có người tìm vần thơ mà để 

tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng để ngày mai về đây
nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh 

(Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ 
trời khuya có người mơ bước ai đi 

suối đi cùng rừng xanh vạn lý 
gió núi mưa tuôn xe đôi vai nặng vì tình non tình nước 
ước mơ mai về kể hết chuyện xưa)

No comments:

Post a Comment