Thursday, September 15, 2016

Kỷ Niệm Nào Buồn

Sáng tác Hoài An
Tiếng hát Như Quỳnh - Mạnh Quỳnh


Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ,
đi học chung cùng giờ
Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ,
đếm đầu tay mà chờ
Thời gian qua trôi mau không ngừng đâu
Mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu
Phút chia tay rầu rầu
Tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau 

...   ...   ...

No comments:

Post a Comment