Thursday, July 20, 2017

Văn Nghệ Ngày Đại Hội CHS LTQN 2017 (2)

(ảnh: CHS LTQN)

Phạm Văn Nộ (Houston): Bài chòi Trường Cũ Tình XưaSong ca Mỵ Hoa - Thanh Nga: Vào Hạ


Kịch thơ Hận Nam Quan
Dương Thị Từ (Houston): Nguyễn Trãi - Nancy Nghĩa: Nguyễn Phi KhanhSong ca Lê Phụng & Hiếu (Houston): Về Đây Nghe Em


Song ca Quốc Tuấn - Tony Tâm: Biệt Kinh Kỳ
Vũ khúc Anh Về Thủ Đô
Song ca Hoàng Nhân - Nguyễn Thịnh: Như Đã Dấu Yêu


Song ca Huyền Nhung & Thành: "90 Năm Cuộc Đời"


Hợp ca Hè Về...


và Bài Ca Tạm Biệt

(ảnh: CHS LTQN - hết)

No comments:

Post a Comment