Wednesday, June 26, 2019

Quê Hương

 Thành Lê                               Có ai về nơi quê hương tôi đó,
                               Xin 
gởi giùm bao nỗi nhớ hoài mong,

                               Tình quê hương còn in đậm trong lòng,
                               Dù xa cách, nhưng vẫn không quên được
 
                               Ở nơi đó đã cho tôi nhiều mơ ước,
                               Chắp cánh bay, vươn khắp bốn phương trời,
                               Và giờ đây tôi xa mãi ngàn khơi,
                               Vẫn thương hoài trong tôi bao kỷ niệm...

Thành Lê (Seatle)

___________________________

No comments:

Post a Comment