Monday, July 5, 2021

Trồng dưa – Muối dưa

* Nhận từ email Trực Phạm

Nguyen Khanh

Có một cụ ông và một cụ bà sống với nhau êm đềm đến đầu bạc răng long. Cụ ông rất giỏi trồng dưa cải, cụ bà thì rất mát tay muối dưa. Năm nào ông cũng trồng quá trời dưa để vợ đem đi muối. Vì là vùng nông thôn, ít giao thương nên quanh năm trong bữa cơm đều có dưa cải.

Đến khi ông già yếu, lúc lâm chung, ông gọi thằng con trai duy nhất đến để trăn trối :

 “Cha có điều này, tuy không có gì to tát nhưng cha muốn kể con nghe, cả đời cha ghét nhất là trồng dưa cải; nhưng mẹ mày thích muối dưa nên cha năm nào cũng phải trồng. Cha kể con nghe để con hiểu lòng cha, đừng kể lại mẹ mày buồn”. Sau đó ông chết.

Một năm sau, bà vợ cũng hấp hối, ngạc nhiên thay bà cũng nói với thằng con : “Cả đời mẹ ghét nhất là phải muối dưa; nhưng cha mày trồng thì mẹ phải muối thôi”.

Thằng con lúc này mới hét lên : “Ối giời ơi, cả đời con ghét nhất là ăn dưa cải muối”.

Nguyen Khanh

____________________________

No comments:

Post a Comment