Tuesday, December 13, 2022

Những kiểu thương

Tác giả Minh Phúc- Trích từ: "Cảm ơn vì đã cạnh bên"

Ảnh: Nguyễn ngọc Trường

"Những kiểu thương không nói thành lời bao giờ, nhưng ta hiểu, đó là vì ở trên đời, ta còn anh còn em. Bạn không thể chọn lựa trở thành em hay chị hay anh của người này người khác, cũng như không thể lựa chọn ai làm cha làm mẹ của mình. Mối dây ruột rà thiêng liêng này là duy nhất của mỗi người, và chỉ riêng người đó, mới cảm thấu được.

Giữ gìn một nếp nhà an lành, tử tế và giản dị, chính là vì nơi đó giúp ta lớn khôn, động lực cho ta cố gắng. Góp nhặt những ‘bụi quý’ để từ đó, nương nhau từng chút qua những khổ nạn hay vui sướng phải chăng là điều vi tế, khiến cho những áp lực của đời sống lên số phận từng người, cũng sẽ giảm đi.

‘Bụi quý’ có thể thành vàng, nhưng cũng có thể là phương thuốc chữa lành kỳ diệu. Chữa lành những tổn thương, làm dịu nhẹ những va chạm và bất ổn, giúp bớt đi những hờn giận sai lầm không đáng có giữa các thành viên chung một ngôi nhà...".

  Facebook: Nguyễn Ngọc Tư

________________________

No comments:

Post a Comment