Thursday, August 31, 2023

TRĂM NĂM TRONG CÕI NGƯỜI GIÀ

Đặng Thị Thanh An


Trăm năm trong cõi người già

Chuyện gần nhớ ít, chuyện xa nhớ nhiều

Chuyện từ thời bé tẻo teo

Nhớ từng chi tiết chẳng quên điều nào

 

Thế mà chuyện mới kề bên

Chưa ra khỏi ngõ đã quên mất rồi

Mắt đang đeo kính hẳn hoi

Bà tưởng mất kính khắp nơi bà tìm

 

Tờ báo ông để ngăn trên

Ông lục ngăn dưới nên tìm chẳng ra

Chìa khóa bà để trên nhà

Bà chạy xuống bếp tìm ba bốn lần

 

Dép, giày ông để ngoài sân

Gầm giường ông kiếm nên lần không ra

Gặp người hàng xóm chào qua

Nghĩ hoài không nhớ ông, bà tên chi

 

Thẫn thờ ngồi trước ti vi

Mắt tuôn đầy lệ bờ mi ướt nhòe

Thương người, cám cảnh, nhớ quê

Chuyện nhà, chuyện nước khó bề ngồi im

 

Xem ra cảm xúc đầy mình

Dễ hờn, dễ tủi, nặng tình nghĩa nhân !

Tai nghe phải nhắc nhiều lần

Tập trung cố gắng mười phần hiểu ba

 

Mắt nhìn mờ đến tối đa

Trông gà hóa cuốc, quạ thành đa đa

Lương hưu tưởng đã đưa bà

Ông yên chí cất đến ba, bốn ngày

 

Hết tiền bà giục đi vay

Giật mình thảng thốt: tiền đây thưa bà.

Bà lườm ông chỉ cười xòa

Quên tiền thì có, quên bà thì không

 

Đặng Thị Thanh An
______________________________

No comments:

Post a Comment