Friday, December 8, 2023

Bộ phim đời mình

 Thích Tâm Nguyên

-


__________________________________

1 comment:

  1. Tôi lại thấy ngược lại : kẻ thiện tâm càng về già ôn lại quá khứ, càng thấy mình tội lỗi và kinh dị nhiều hơn, còn kẻ ác tâm thì tiếc rẻ sao hồi đó mình "hiền" quá vậy.

    ReplyDelete