Friday, August 17, 2012

CHẠY - ẨN NẤP - CHỐNG TRẢ .

Ba điều thiết iếu để sống còn trong một sự kiện Shooter đột nhập 

                      RUN. HIDE. FIGHT.
What to do when gun men enter -VERY USEFUL - Active Shooter Video


Đây là một đoạn phim ngắn rất hữu ích cho tất cả chúng ta, xin để ra 6 phút để xem và thực hành trong trường hợp tương tự có thể xảy ra. Nhất là nhìn lại những sự kiện điên rồ trong thời gian gần đây ...
Thành phố Houston, được sự tài trợ  của Bộ An ninh Nội địa, đã sản xuất một video  sáu phút về những gì  phải làm nếu một tay súng điên rồ - đột nhập vào nơi làm việc của bạn.

The City of Houston, with a grantfunded by the Department of Homeland Security, has produced a six minute video on what to do if an active shooter enters your workplace.

Phải làm gì khi có người mang súng đột nhập vào Với mục đích bắn giết ... Hủy diệt  ??

 

 

           *  3 điều then chốt cần nhớ và thực hiện :

                          RUN. HIDE. FIGHT.  

                    CHẠY , ẨN NẤP , CHỐNG CỰ


 

You may watch this video on Youtube at the below link.

               http://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0

Chúc những điều tốt lành đến với tất cả mọi người .


Hân Phan  (chuyển tiếp ). 
________________________________________________________________________________

1 comment:

  1. Cám ơn Anh Hân P đã chuyển đến QN một đoạn phim rất hữu ích . Mong rằng trong tương lai sẽ tiếp tục nhận được sự hổ trợ của Anh.
    Thân mến .QN11

    ReplyDelete