Thursday, August 30, 2012

Đóa Hồng Ngày Vu Lan

Song Quang
* Kính dâng về Mẹ nhân ngày Vu Lan 2012

Xứ người dâng Mẹ đóa hồng
Vu Lan báo hiếu tấm lòng của con
Nhớ về quê Mẹ mỏi mòn
Làm sao nói hết tình con với người
Xa quê héo hắt nụ cười
Vì con xưa Mẹ suốt đời dưỡng nuôi
Nhọc nhằn gian khổ nào nguôi
Giờ đây cách biệt -- ngậm ngùi Mẹ ơi !

Vu Lan lại đến đây rồi
Được Thầy cài đóa hồng tươi áo mình
Biết còn có đấng sinh thành
Là còn tình Mẹ luôn dành cho con
Năm canh Mẹ ngủ không tròn
Ngày qua sáu khắc lo toan mọi bề
Ước gì trở lại làng quê
Để nghe được tiếng vỗ về Mẹ yêu .

Song Quang. 
_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment