Monday, August 27, 2012

Tìm Cô Võ Kim Cúc...

                                    Bài cậy đăng :

Nếu Qúy Vị biết Cô Võ Kim Cúc

                        vui lòng nhắn:

thân phụ của Cô là Thượng Sĩ Võ Văn Đào/Liên đòan 5 BĐQ


 
hiện đang ở trong
Hospice của Providence từ 26/7/2012.

Ông đang lâm trọng bệnh, muốn mong muốn gặp Cô Võ Kim Cúc

người con gái duy nhất trước khi lìa đời... 

Đồng thời Ông cũng nhắc đến người bạn tên 

 Nguyễn Khải ở California..


Xin liên lạc :

tony.t.nguyen@us.army.mil
 

hay cell # 503-473-5091


Xin Quý Vị vui lòng giúp đở và tiếp tay phổ biến rộng rãi... Chân thành cám ơn... 
BMH Washington, D.C

Kim Chi Chuyển tiếp. 

No comments:

Post a Comment