Tuesday, December 11, 2012

KYOTO - MÙA ĐÔNG ĐẾN SỚM

Lê Quang Thọ

Năm nay ở Nhật Bản mùa đông đến sớm. Cuối tuần qua, 18/11, t/p Kyoto còn nằm trong tuyết trắng. Hy vọng chỉ vài ngày, anh chị Exryu tham dự NHN 2012 sẽ thưởng thức được thu vàng cuối thu của Kyoto.


Mời xem vài hình Kyoto trong tuyết của báo Sankei shimbun.

  

 Đinh Tấn Khương (chuyển tiếp)____________________________
 _______________________________________________

No comments:

Post a Comment