Friday, December 21, 2012

Jingle Bells

     Merry Christmas anh Happy newyear 
Chúc mừng giáng sinh và một năm mới hạnh phúc đến cùng mọi người.


  Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện - Tiếng hát : Đoàn Phi.        Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười
        Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui
        Mừng ngày Giáng Sinh an hòa
        Mừng Hạnh Phúc cho muôn nhà
        Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng

        Đêm Noel… đêm Noel… ta hãy cùng vui lên !
        Đêm Noel ơi đêm Noel ban hòa bình cho trần thế
        Đêm Noel… chuông vang lên ! Chuông giáo đường vang lên
        Đêm Noel ơi đêm Noel… ta hãy chúc nhau câu cười !


        Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười !
        Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui !
        Mừng ngày Giáng Sinh an hòa, mừng Hạnh Phúc cho muôn nhà !
        Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng.

        Bong binh bong... Bong binh bong chuông giáo đường vang lên
        Đêm noel chuông vang như mang bao yêu thương lan trên ánh sao sáng
        Bong binh bong... Bong binh bong đêm giáng trần Thiên Chúa
        Xin dâng lên muôn kinh trong đêm
        Thiên Chúa Giáng Sinh an hòa...Lê Huy (chuyển tiếp)  ____________________________________
____________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment