Wednesday, February 20, 2013

Chuyện vui - Chết vẫn chưa yên ..

          Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật
                       Died ... not in peace


Hình ảnh những tấm bia mộ dưới đây cho ta thấy , Trên đời này chuyện gì cũng có thể xy ra .

1)

        Gustava Gumerisanda Gutierrez Gusman ( 1934-1989 )
        
Hãy yên nghỉ
         Bia đá kỷ niệm do tất cả con trai của Cha, ngoại trừ Ricardo, 

         vì chẳng đóng góp xu teng nào cả.


2) 

                          Mẹ yêu Ba. Ba yêu nhiều bà.
                          Mẹ bắt gặp Ba đang đú dởn vói 2 bà trong hồ bơi .
                          Đây là nơi an nghỉ của Ba.

 
3)
 
 Nơi đây an nghỉ của Pancrazio Juvenales( 1968- 1993) Ông ta là một người chồng tốt , một người cha tuyệt vời , nhưng là một thđiện quá tồi t 

4)
           
               Tui đã nói : Ông đang bịnh !
                    (Đã bịnh mà còn ráng phải không?)

5)

    Đây là nơi yên nghỉ của người vợ thân quý nhất của tôi
    Brunjida Jalamonte ( 1973-1997 )
    Xin Chúa vui lòng đón nhận Nàng với niềm hân hoan
    như tôi đã tống gởi Nàng đến với Chúa .


6)NƠI AN NGH CA TOMAS JIMOTEO CHINCHILLA, 1967-1989 TRONG VÒNG TAY CA CHÚA. 
Nhưng CHÚA ƠI, XIN NGÀI CHÚ Ý ĐN CÁI BÓP CA MÌNH NHÉ.

Morning (sưu tầm)   _____________________ 
___________________________________

No comments:

Post a Comment