Saturday, February 2, 2013

Mother Teresa's Anyway Poem

                         Bài thơ "Dù sao" của  Mẹ Têrêsa
                                    ĐTK phỏng dịch & chuyển tiếpNgười đời thường thái quá, vô lý và tự cho là tâm điểm;
      Dù sao, cũng nên tha thứ cho họ


Nếu bạn là người tốt, nhưng có thể bị buộc tội là ích kỷ, có động cơ thầm kín; 

Dù sao, vẫn nên đối xử tốt
Nếu bạn thành công, bạn sẽ dành chiến thắng đối với một số bạn giả dối và một số kẻ thù thật sự;
Dù vậy, cứ nên thành công
Nếu bạn là người trung thực và thẳng thắn, người ta có thể lừa dối bạn;
                    Dù thế, hãy cứ trung thực và thẳng thắn
Những gì bạn đã phải mất nhiều năm để xây dựng, ai đó có thể phá hủy qua đêm;
   Dù vậy, cứ tiếp tục xây dựng
Nếu bạn tìm thấy sự thanh thản và hạnh phúc, họ có thể ganh tỵ; 

Hãy hạnh phúc đi nào.
Điều tốt bạn làm hôm nay, người đời sẽ thường quên đi trong mai kia;
Dù sao, cũng nên làm tốt
Dành cho thế giới nầy những điều tốt nhất mà bạn có, và nó không bao giờ có thể đủ;
Cung cấp cho thế gian những gì tốt nhất mà bạn đã nhận được.
Bạn thấy đấy, trong phân tích cuối cùng, đó là giữa bạn và Thiên Chúa của bạn;
Dẫu sao, đó không bao giờ là giữa bạn và họ


*** 

Mother Teresa's Anyway Poem 


People are often unreasonable, illogical and self centered;
Forgive them anyway .

If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives;
Be kind anyway .

If you are successful, you will win some false friends and some true enemies;
Succeed anyway .

If you are honest and frank, people may cheat you;
Be honest and frank anyway .

What you spend years building, someone could destroy overnight;
Build anyway .

If you find serenity and happiness, they may be jealous;
Be happy anyway .

The good you do today, people will often forget tomorrow;
Do good anyway .

Give the world the best you have, and it may never be enough;
Give the world the best you've got anyway .
ĐTK phỏng dịch &\ chuyển tiếp   _________________
____________________________________________

No comments:

Post a Comment