Friday, February 8, 2013

LK. Cánh Thiệp Đầu Xuân & Anh Cho Em Mùa Xuân


Sáng tác Minh Kỳ & Lê Dinh – Nguyễn Hiền & Kim Tuấn  
Tiếng hát Thanh Thúy – Thiên Kim
...   ...  ...
Tôi chúc yên lành người người khắp chốn
Mong gió đưa duyên cho cô gái Xuân thì 
ước nguyện sao chóng thành rượu hồng xe duyên  
Tôi chúc ngày mai dầu đường xa vời  
trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi  
cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới  
vai trên vai những lúc tâm tình bên nhau 

…  …   …
Anh cho em mùa xuân 
mùa xuân này tất cả 
lộc non vừa trẩy lá  
Lời thơ thương cõi đời 
bầy chim lùa vạt nắng  
trong khói chiều chơi vơi 

…   …   …
_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment