Wednesday, May 1, 2013

TRẢ LẠI CHO TÔI, THỜI GIAN!

                                       TRẦM TƯỞNG-NCM

Trả thời gian lại cho tôi!
Những ngày thơ mộng đã trôi qua rồi

Sâu trong ký ức một thời
Còn in đậm bóng những người tôi thương
Đâu đây phảng phất làn hương
Hàng trăm kỉ niệm mãi vương bên lòng
Đôi khi lòng bỗng trống không
Nhiều khi hồn vẫn đầy đong bóng hình
Trả lại tôi những mối tình
Đã như bong bóng thình lình vỡ tan
Trả lại cho tôi, thời gian!
Một thời son trẻ đa đoan, đa tình
Gi tôi nhớ tiếc một mình
Ai người còn nhớ mối tình đầu chăng ?

                                                                        
TRẦM TƯỞNG-NCM
______________________________________________________

No comments:

Post a Comment