Monday, May 13, 2013

Quê Mẹ


Sáng tác Thu Hồ - Tiếng hát Họa Mi

Đêm khuya trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ 
Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu 
Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền 
Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con Ra đi con dâng đời cho gió mưa 
Quê người ngồi nhớ đến ngày vui quá 
Gió chiều thường nhắc khúc ca biệt ly 
Cố nhìn quê cũ lẫn trong sương mờ 

Mẹ ơi ra đi đời con sá chi 
Mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lâm ly 
Bên mẹ thường hát khúc ca ngày đi 
Ai ngờ rồi cũng đến khúc phân ly 

Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi... !

Thu H  _______________________________________

No comments:

Post a Comment