Friday, July 19, 2013

Cách bẫy chuột độc đáo chưa nè ??

Redneck Mouse Trap 


Một cái chậu sâu  khoảng 5 gallon  với một gallon RV antifreeze (chất chống đông) đổ ở bên dưới. Một chai nhựa với một cọng thép treo qua nó, thêm một số bơ đậu phộng trét vào giữa chai... bắt một thanh gỗ làm cầu bên cạnh... cứ thế ...từng chú chuột rớt xuống cầu treo ..
Morning (chuyển tiếp) _______________________________ _________________________________________________

No comments:

Post a Comment