Monday, July 15, 2013

CÀ PHÊ LỠ HẸN.

 TRẦM TƯỞNG - NCM  
Cà phê buổi sáng anh ơi!
Nghe anh nhã ý gọi mời: mừng rơn 
Đợi chờ mãi 8 giờ hơn
Anh đâu chẳng thấy, ghế còn trống không
Thế là hết đợi, hết mong

Cà phê nguội ngắt, mình "không" đường dài 
Thôi anh đừng nói ngày mai
Hôm nay không gặp ngày mai xa vời
Anh đừng trở mặt nuốt lời
Hẹn em rồi bỏ chơi vơi một mình 
Vì anh , em lỡ duyên tình
Thuyền em lạc bến lênh đênh biển đời! 
Anh xin mượn chút tình rời
Sợ anh tay trắng trả hoài chưa xong
Thôi anh đừng nhớ đừng mong
Để em yên phận đừng trông ngóng gì
Mai này em lỡ xuân thì
Dây dưa thi sĩ còn gì đời em!TRẦM TƯỞNG-NCM  ______________________________________
__________________________________________________________

No comments:

Post a Comment