Wednesday, July 10, 2013

Mỹ quốc - Luật Health Care mới ...

sẽ ảnh hưởng thế nào với mỗi người dân?

Source: email from readers.
Những điểm căn bản.
 • · Trong vòng 6 tháng các hãng bảo hiểm không có quyền từ chối bán bảo hiểm cho trẻ em đang có vấn đề sức khỏe. Đến năm 2014 các hãng bảo hiểm không được quyền từ chối bán bảo hiểm cho một ai.
 • · Trong vòng 6 tháng, các hãng bảo hiểm không có quyền giới hạn mức trả chi phí săn sóc cho một khách hàng đang được chữa trị (lifetime limits).
 • · Các hãng bảo hiểm không có quyền chấm dứt giao kèo bảo hiểm trái với ý muốn của khách hàng.
 • · Trong vòng 6 tháng, con độc thân được bảo hiểm của cha hay mẹ (đang đi làm) bao cho đến sinh nhật thứ 26.
 • · Trong vòng 3 tháng chính phủ thiết lập ngay những cơ cấu bán bảo hiểm tạm thời để cung cấp bảo hiểm cho những người hiện không có bảo hiểm vì có vấn đề sức khỏe (temporaty subsidized high-risk pool).
 
Đối với những người đang có bảo hiểm (do sở làm cung cấp hay tự mua lấy, không thuộc diện Medicare)


 • · Nếu chủ sở không trả trên 60% tiền bảo hiểm (premium), hoặc quý vị phải trả trên 9.5% tiền lương, quý vị có quyền mua một giao kèo bảo hiểm có trợ cấp (buy subsidized insurance) qua các công ty bảo hiểm do chính phủ yểm trợ tài chánh (exchanges)
 • · Nếu quý vị đang mua bảo hiểm quý vị có thể đổi giao kèo qua các exchanges. Quý vị có thể được trợ cấp nhiều ít tùy theo mức lương.
 • · Nếu chủ sở trả tất cả tiền mua bảo hiểm, và quý vị hài lòng quý vị có thể giữ nguyên. Nếu tiền bảo hiểm cao hơn $10.200/năm cho một cá nhân hay cao hơn $27,500/năm cho một gia đình quý vị sẽ bị đánh thuế (từ năm 2018).


Đối với những người không có bảo hiểm (hoặc tự làm chủ (self-employed) hoặc thất nghiệp, hoặc đi làm nhưng chủ không mua bảo hiểm cho và mình không mua nổi bảo hiểm, hoặc mua bảo hiểm không được vì lý do này hay lý do khác.


 • · Nếu là cá nhân có lợi tức dưới $14,404 hay một gia đình 4 người có lợi tức dưới $29,327 thì sẽ được hưởng Medicaid. Ước lượng có thêm 15 triệu người được hưởng.
 • · Nếu cá nhân có lợi tức từ $14,404 đến $43,320 hay một gia đình 4 người có lợi tức từ $29,327 đến $88,200 sẽ được mua bảo hiểm với giá trợ cấp. Giá mua bảo hiểm tăng dần theo mức lương. Ước lượng có 25 triệu người được hưởng.
 • · Cá nhân có lợi tức trên $43,320 hay gia đình 4 người có lợi tức trên $88,200 thì có thể mua bảo hiểm qua exchanges với giá phải chăng nhưng không được hưởng giá trợ cấp. Ước lượng có 5 triệu người trong diện này.

Đối với những người thuộc diện Medicare

· Mua thuốc theo Part D thuộc chương trình Medicare:

Năm 2010: Tiền thuốc dưới $2,830 trả 25%, từ $2,830 đến $4,550 trả 100% sau khi được trừ $250 (gọi là doughnut hole), sau $4,550 trả 5%.

Từ năm 2011 đến năm 2019: đối tượng ở trong doughnut hole được giảm tiền thuốc dần dần đến hết năm 2019 thì không còn doughnut hole nữa .

Từ năm 2020 trở đi: Tiền thuốc dưới $4,550 trả 25%, trên $4,550 trả 5% .

· Được tham gia chương trình Medicare Advantage do các hãng bảo hiểm tư nhân bán, và chính phủ liên bang trả tiền bảo hiểm với sự săn sóc rộng rãi hơn chương trình thuần Medicare hiện nay.  

Ảnh hưởng đến việc phá thai.

 · Không được dùng tiền thuế quốc gia để trả chi phí phá thai. Chi phí này phải được trả bằng tiền bảo hiểm do cá nhân mua bằng tiền túi. Do đó không một giao kèo bảo hiểm nào bị buộc phải trả chi phí phá thai. Các tiểu bang có quyền cấm công ty bảo hiểm thay thế (insurance exchanges) không dược bán bảo hiểm phá thai. 

Một số dự liệu khác bởi luật 23/3 

Từ năm 2011:

· Các hãng bảo hiểm nhỏ phải dùng tối thiểu 80% tiền thu được để trang trải chi phí y khoa cho khách hàng. Tỉ số này sẽ là 85% đối với các hãng bảo hiểm lớn.
· Luật 23/3 cung cấp ngân khoản thiết lập thêm nhiều trung tâm săn sóc sức khỏe tại các địa phương (community health centers) để có khả năng săn sóc gấp đôi số bệnh nhân trong vòng 5 năm tới.


Từ năm 2013:

· Tăng thuế đánh vào lương bổng cũng như các lợi tức khác của những người độc thân có lợi tức trên $200,000, và cho vợ chồng khai thuế chung nếu có lợi tức trên $250,000. 

Từ năm 2014:

 • - Trợ cấp cho các gia đình có lợi tức chưa cao hơn 4 lần mức nghèo tối thiểu để các gia đình này có thể mua bảo hiểm.
 • - Chủ nhân có trên 50 nhân viên phải mua bảo hiểm cho công nhân nếu không sẽ bị phạt.
 • - Mọi công dân đều phải mua bảo hiểm nếu không sẽ bị phạt.

Một câu hỏi căn bản khác:

Quan niệm mọi người trong xã hội đều cần được săn sóc sức khỏe là một lý tưởng nhân bản. Đa số các nước Âu châu và Canada đều có chương trình săn sóc sức khỏe cho mọi người dân. Vậy tại sao tại Hoa Kỳ vẫn chưa có và mỗi lần vấn đề được mang ra bàn thảo là có những cuộc tranh luận tạo ra sự chia rẽ trong dân chúng và giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa?

Đó là sắc thái đặc biệt của người Mỹ. Và cũng là sự khác biệt về quan niệm kinh tế tự do trong một xã hội dân chủ giữa Dân chủ và Cộng hòa, ngoài những lý do khác.

Người Mỹ có tinh thần tự lập và có tinh thần giúp đỡ người khác và không thích chính phủ can thiệp vào đời sống riêng tư. Nhưng có sự khác biệt trong mức độ giữa người Cộng hòa và người Dân chủ. Người Dân chủ cho rằng chính quyền có nhiệm vụ (qua các đạo luật, thí dụ tăng thuế) nâng đỡ người yếu kém trong xã hội bằng cách san sẽ quyền lợi giữa người giàu và người yếu kém trong xã hội. Trong khi người Cộng hòa cho rằng trong một xã hội nhiều tranh đua và nhẹ thuế người dân sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình, và cùng thăng tiến.

Người Cộng hòa cũng muốn mọi người được săn sóc sức khỏe chu đáo như ước muốn của người Dân chủ nhưng họ tuyệt đối không thích một chương trình bảo hiểm toàn quốc ai cũng giống nhau do chính phủ liên bang quản trị do các vị tổng thống Dân chủ đề xuất. Họ cho rằng một chương trình như vậy làm thiệt thòi quyền lợi của những người có điều kiện để chọn một cách săn sóc sức khỏe cho mình tốt hơn.

Năm 1912 tổng thống Theodore Roosevelt đã đưa ra một chương trình quốc gia duy nhất bảo hiểm sức khỏe cho mọi công dân Hoa Kỳ, nhưng thất bại. Từ đó nhiều vị tổng thống Dân chủ cũng như Cộng hòa cũng đã đưa ra nhiều chương trình phúc lợi cho người yếu kém kinh tế nhưng không thành công. Mãi đến năm 1965 tổng thống Johnson mới ký được đạo luật khai sinh hai chương trình Medicare & Medicaid. Năm 1993 tổng thống Clinton đề nghị chương trình phối hợp bảo hiểm công và bảo hiểm tư để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho mọi người dân, và nỗ lực này cũng bị đánh bại mặc dù lúc đó đảng Dân chủ đang kiểm soát cả hai viện quốc hội.

Vào mùa tranh cử tổng thống 2008, hệ thống bảo hiểm sức khỏe của Hoa Kỳ khủng hoảng vì chi phí quá cao và chất lượng suy giảm (như tỉ số sai lầm y khoa đưa đến tử vong cao) và số người không có bảo hiểm lên đến 45 triệu người nên tổng thống Obama đưa ra chương trình tranh cử “cải tổ hệ thống bảo hiểm sức khỏe” (báo chí gọi là Obamacare). Sau khi ông Obama đắc cử và đảng Dân chủ kiểm soát hai viện quốc hội với một tỉ số áp đảo tổng thống Obama đã xem chương trình cải tổ này là ưu tiên số một, và ông đã thành công ban hành bộ luật 23/3 bảo đảm bảo hiểm cho 32 triệu người không có bảo hiểm (13 triệu người còn lại ở trong diện cư trú bất hợp pháp).

Nhưng sự tranh luận trước khi có đạo luật và cung cách nó được thông qua cho thấy không có sự đồng thuận của quần chúng. Luật qua được nhờ “kỹ thuật nghị trường”. Thành phần nghi ngờ sự thành công của đạo luật cải tổ khá cao trong quần chúng. Và người ta chờ đợi sự thi hành đạo luật từ nay cho đến năm 2018 sẽ tạo thêm nhiều chia rẽ quốc gia.

Hai điều làm đa số lo ngại là (1) phí tổn để trợ cấp mua bảo hiểm cho 32 triệu người sẽ quá sức chịu đựng của quốc gia, và (2) tăng thuế để trang trải cho chương trình. Tổng thống Obama và bộ tham mưu của ông thường nói rằng các điều khoản của bộ luật 23/3 tối hậu sẽ giảm chi phí và tạo ra một xã hội hài hòa nhân bản hơn. Nhưng “nói dễ hơn làm” nên ít ai tin những lời quả quyết lạc quan của ông Obama.

Tuy nhiên, tổng thống Obama đã làm được một cuộc cách mạng lớn. Ông là động cơ của một bộ luật đứng về phía người yếu kém trong xã hội. Dù muốn hay không ông đã có một chỗ đứng không ai giành được trong lịch sử Hoa Kỳ.

Đảng Cộng hòa có thành công “tháo gỡ” (repeal) bộ luật 23/3 không? Không ai tin như vậy. Nhưng đảng Cộng hòa “phóng lao phải theo lao”. Thất bại trong nỗ lực ngăn chận không cho đảng Dân chủ cái vinh dự làm cuộc cách mạng cải tổ chế độ bảo hiểm sức khỏe, đảng Cộng hòa nhắm vào cuộc bầu cử tháng 11 năm nay để kiểm soát quốc hội .

Như một quy luật đảng cầm quyền (hiện nay là đảng Dân chủ) thường mất ghế tại quốc hội và năm nay đảng Dân chủ sẽ mất ghế nhiều hơn, nhất là tại các đơn vị có nhiều cử tri dân chủ bảo thủ chống luật 23/3. Nhưng muốn lấy lại đa số tại Hạ nghị viện, đảng Cộng hòa phải thắng 40 ghế đảng Dân chủ đang giữ, và 10 ghế Thượng nghị sĩ. Các con số này có vẻ vượt quá khả năng của đảng Cộng hòa. Nhưng dù đảng Cộng hòa có đạt được các con số “magic” trên, đảng Cộng hòa cũng không thể “tháo gỡ” bộ luật 23/3 vì tổng thống Obama còn có quyền phủ quyết. Và đảng Cộng hòa không thể nào có đa số 2/3 tại hai viện quốc hội để vô hiệu hóa chữ ký phủ quyết của tổng thống.

Kết luận:
 Luật 23/3 sẽ được tồn tại, và thông qua thời gian sẽ được điều chỉnh để càng ngày càng hoàn hảo hơn. Nó đánh dấu một cuộc cách mạng xã hội làm cho khuôn mặt của Hoa Kỳ vốn đã nhân bản trở nên nhân bản hơn như tinh thần của bản Hiến pháp Hoa Kỳ. 

Trần Bình Nam
March 30, 2010
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com
_______________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment