Wednesday, July 24, 2013

Thương nhớ chồng xa.

TRẦM TƯỞNG- NCM                                        Vắng chồng từ bấy đến nay 
                                Tính lui, tính tới mươi ngày rồi na? 
                                Vắng anh, chẳng ai để la! 
                                Em buồn, thương, nhớ hết ra lại vào 
                                Anh đi đến những chốn nào? 
                                Đừng "tình cờ" gặp "em" nào nghe chưa? 
                                "Trăng hoa" thói ấy phải chừa 
                                Em mà bắt được liền đưa ra Tòa!
                                Anh ơi, hãy nhớ tình ta 
                                Bao năm hương lửa đậm đà không phai 
                                Anh xong việc nhớ về ngay 
                                Em yêu anh lắm, đêm ngày nhớ mong! 
                                Đừng để em phải ngóng trông
                                Võ vàng nhan sắc, còn mong ước gì?


TRẦM TƯỞNG - NCM _________________________
_______________________________________ 

No comments:

Post a Comment