Tuesday, December 17, 2013

Chỉ Là Vậy

Thơ Ngu Yên 

 

Photograph by Roberto Schmidt, AFP/Getty Images                                Đời nhiều lần thất bại
                         Vẫn chưa ngán thành công
                         Tuổi trẻ thông minh
                         Già đếm tóc bạc

                         Sự nghiệp tưởng chừng đã quên
                         Mãi lẩn khuất ngoài giất mơ thao thức
                         Tuổi đến thời rửa tay
                         Gíó thổi mây trôi lá rơi đêm tối
                         Chợt bận lòng tự hỏi chữ tài hoa


                                Ta thật khó hiểu ta
                         Thích tiền hay danh dự
                         Nghèo tự nhiên giống hèn
                         Có tài không tiền tự nhiên vô tích
                         Xưa văn chương làm khổ nhiều người
                         Nay làm khó ta
                         Thơ để dành cho kẻ thất chí
                         Sao ta biết làm thơ từ nhỏ
                         Trời lúc nắng lúc mưa
                         Sao có người hoài thất vọng?

                                 Lắm kẻ khen ta giỏi
                         Lúc trẻ nghe vui mừng
                         Già nghe muốn khóc
                         Bao ngiêu năm làm người
                         Già nghe muốn khóc
                         Bao nhiêu năm làm người
                         Chỉ là vậy thôi sao?Ngu Yên        ___________________________
______________________________________

No comments:

Post a Comment