Friday, December 27, 2013

Nửa Đêm Khấn Hứa

Sáng tác Tuấn Hải - Tiếng hát Băng TâmTrọn đêm nhớ anh
chuyện xưa anh hay thường hứa
Anh hẹn chờ nhau
cùng đi dâng Lễ Nửa Đêm
Thầm mong ngày ấy
đến với em thật nhanh
sánh bước đi cùng anh
Có ai đâu ngờ giờ phút cuối em chờ
nhưng anh quên hẹn rồi

Và khi lễ tan
mượn chi anh em lại tới
Em giận hờn anh
làm thinh không nói nửa câu
Mừng Sinh Nhật Chúa
áo mới may vừa xong
xếp cất anh buồn không ?
Để em thôi h
n
và nước mắt thôi tuôn
hứa anh đn mùa sau

Nhưng bao mùa qua rồi
Một người trong cánh song
Một người chân mây gió
Cho ai nơi giang đầu
Nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tàn úa
Người lính cuộc đời dâng non sông
Dù yêu em lắm phận người trai chưa xong
Nước non điêu tàn vì chiến cuộc còn
Lòng này yêu anh hứa xin chờ mong


Mùa thương nhớ xưa
lại về đêm Sinh Nhật Chúa
Lẳng lặng mình em
quỳ bên hang đá cầu xin
Cầu cho tổ quốc sớm thoát cơn lửa binh
khắp chốn vui bình yên
Chia cách nhau hôm nay
là thách thức mai sau
kết duyên mình dài lâu


_________________________________________________________

No comments:

Post a Comment