Monday, December 23, 2013

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Nguyễn Trọng Khiêm
Nô nức đón ngày Chúa Giáng Sinh
Mong sao thế giới hưởng an bình
Người người đối xử bằng nhân nghĩa
Nước nước tiếp giao bởi đạo tình
Mến chúc người quen luôn hạnh phúc
Cầu cho kẻ lạ được quang vinh
Cuộc đời thắm sắc hoa muôn vẻ
Tỏa ngát hương thơm Chúa sáng danhNguyễn Trọng Khiêm - 18/12/2013
____________________________________________

No comments:

Post a Comment