Sunday, April 27, 2014

THÁNG TƯ !!!

Tạ Chí Thân

Tôi cháy lòng tôi những tháng Tư
Quê hương biệt dạng tự bao giờ
Nhiều đêm thức với vầng trăng ảo
Ai trả tôi về những giấc mơ

Không lẽ chỉ là mây trắng bay
Sao tôi chưa hết hạn lưu đày
Núi sông cách biệt lâu rồi nhỉ
Nhiều ngày tôi chết chỉ tôi hay !
Tạ chí Thân
_________________________________________________

No comments:

Post a Comment