Saturday, April 12, 2014

LT Quy Nhơn Thông Báo về Ngày Đại Hội Thường Niên 2014

.


Ban Đại Diện Liên Trường Quy Nhơn xin trân trọng thông báo

1. Ngày Tiền Đại Hội sẽ được tổ chức vào


- Th By ngày 5 tháng 7 năm 2014

- T 4:00 PM đến 10:00 PM

- Ti tư gia CHS Trn Ngc Anh

- Đa ch 1186 S. Hilda St.  Anaheim, CA 92806

- Đin thoi (714) 251 - 9112

2. Ngày Đại Hội Chính Thức sẽ được tổ chức vào


- Ch Nht ngày 6 tháng 7 năm 2014

- T 10:00 AM đến 4:00 PM

- Ti Paracel Seafood Restaurant

- Đa ch 15583 – 15589 Brookhurst St.  Westminster, CA 92683

- Đin thoi (714) 775 – 3077

3. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với


- Văn Công Định:             (714) 907-5473

- Phạm Lê Huy:               (310) 894-3085

- Võ Ngọc Uyển:              (714) 319-1844

- Nguyễn Hữu Cúc:         (714) 360-7593

- Tạ Phan Liên Hương:    (818) 645-4853


TM. BĐD CHS LTQN
Trưởng Ban,
Văn Công Định


Phạm Lê Huy chuyển tiếp____________________________________________________

No comments:

Post a Comment