Monday, April 14, 2014

Gia Đình Lại Giang Họp Mặt Năm 2014

Phạm Lê Huy Gia Đình Lại Giang là Mái Ấm của Cựu Học Sinh các trường Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề Bồng Sơn và Bán Công Tam Quan thuộc vùng Bắc Bình Định.

Năm nào GĐLG cũng tổ chức Ngày Họp Mặt cho các cánh chim thuộc vùng Sông Lại xưa kia - nay ở tản mát khắp nơi trên thế  giới - bay về tao ngộ. Liên Trường Quy Nhơn và Gia Đình Lại Giang đã luôn luôn gắn bó mật thiết với nhau từ nhiều năm qua, cùng tham dự những Ngày Họp Mặt thật đông vui và cảm động.
Tính đến nay GĐLG đã thành lập được 23 năm và phát hành cuốn Đặc San thứ 20 với nội dung thật phong phú. Chúc mừng Gia Đình Lại Giang !

Một số hình ảnh của CHS LTQN tham dự ngày Gia Đình Lại Giang Họp Mặt (13/4/2014).Phạm Lê Huy 

__________________________________________________

No comments:

Post a Comment