Sunday, February 5, 2017

Tết Đinh Dậu 2017 Festival - Nam Cali (1)

Tết Đinh Dậu 2017 Festival - Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại 
Nam Cali (ngày 4 và 5 tháng 2 năm 2017)


(còn tiếp)

Phạm Lê Huy

1 comment: