Wednesday, February 8, 2017

Thỉnh Nguyện Thư "phản đối dự án xây tượng đài Hồ chí Minh tại công viên Donaupark, thuộc thành phố Wien, Áo Quốc"


Kính thưa Quý vị,
Thỉnh Nguyện Thư "phản đối dự án xây tượng đài Hồ chí Minh tại công viên Donaupark, thuộc thành phố Wien, Áo Quốc" đến giờ này đã được 391 chữ ký.
Kính chuyển đến nhờ quý vị chuyển tiếp đến thân hữu để hỗ trợ.

Chân thành cảm ơn mọi sự hỗ trợ của Quý vị

Kính
Võ, Hùng-Sơn
Hội NVTNcs tại Frankfurt và vpc


_______________

Càng nhiều người ký tên gửi đến cơ quan hữu tránh chống lại dự án này chắc chắn sẽ gây sự chú ý đối với giới hữu trách Wien và mang lại kết quả khả quan hơn. Xin quý cơ quan truyền thông, diễn đàn tiếp tay phổ biến để hỗ trợ cho CĐNVTN ở Áo. Trân trọng (LNC_NamĐức).


© Lê-NgọcChâu chuyển ngữ b
ản tiếng Việt (Chiều, 03.02.2017)

Vienna ngày ….
(hay nơi ở khác, ví dụ 
Paris , France ngày ….)


Kính gửi Bà / Ông …

Có lẽ Ông/Bà đã biết, một đài kỷ niệm Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng trong công viên Danube của Vienna theo sự vận động của công ty Áo – Việt Nam (GOeV) và Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sở công viên thành phố Vienna.

70 năm trước đây, Hồ Chí Minh đã giới thiệu chủ nghĩa cộng sản trên mô hình của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao ở Việt Nam với tất cả quyền lực và không quan tâm đến sự mất mát, dù là mạng sống con người hay sự hòa bình của đất nước.

Nhìn từ ngoài, ông ta tự phong là người cứu tinh của dân tộc và là nhà cách mạng, nhưng thật ra ông ta theo đuổi mục tiêu đặt Việt Nam hoàn toàn dưới sự thống trị của chế độ Cộng sản. Đàn áp và khủng bố là các hình thức hoạt động của ông. Những biện pháp của ông không phục vụ cho hòa bình đất nước đã gây ra vô vàn đau khổ cho người Việt ở cả hai bên.

– Tại Bắc Việt Nam, từ năm 1953 – 1956 ông ta ra lệnh tra tấn khủng khiếp và giết chết hàng trăm ngàn đại điền chủ / địa chủ cùng các thành viên gia đình trong cuộc cải cách ruộng đất.

– Trong khuôn khổ chiến dịch “Trăm hoa đua nở” từ năm 1954 đến 1960 (theo mô hình “Cách mạng Văn hóa” tại Trung cộng) những nhà văn, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ bị bắt tập thể và nhận được giấy cấm hành nghề. Đôi khi có đến 200.000 “đối thủ chính trị” bị tống giam.

– Trong cuộc tấn công vào dịp Tết của Việt Cộng tại Huế (1968) bên cạnh hàng ngàn thường dân Việt thiệt mạng còn có bốn người Đức đã bị hành hình (ba bác sĩ Raimund Discher, Horst-Guenther Krainick và vợ Elisabeth cũng như Alois Altekoester).

Trong chiến tranh Việt Nam đã có 3 triệu binh sĩ của quân đội Bắc Việt (NVA) và 1,3 triệu binh sĩ của miền Nam Việt Nam và 2-4 triệu thường dân Việt thiệt mạng. 58.220 lính Mỹ và 5.264 binh sĩ đồng minh cũng đã bỏ mình trong cuộc chiến.

Sau chiến tranh (30/04/1975) áp bức và khủng bố vẫn tiếp tục thống trị ở Nam Việt Nam. Những thành phần nam giới đã từng phục vụ dưới chính quyền miền Nam Việt Nam bị cưỡng bách đày đến các trại lao động và bị giam cầm trong các “trại cải tạo”. Vợ con của họ bị trục xuất khỏi nhà và bị đẩy đi đến các vùng gọi là “vùng kinh tế mới”, nơi mà trên thực tế hầu như không có gì. Khoảng 60.000 người miền Nam Việt Nam “bị xem là thành phần bất hảo” đã bị chết. Làn sóng chạy trốn cộng sản của những người tị nạn từ Việt Nam đạt cao điểm vào những năm 1975-1982. Khoảng 500.000 người được gọi là “thuyền nhân” („Boatpeople“ ) đã bỏ mạng trên đường vượt biển tìm Tự Do. Khoảng 1.218.000 người Việt đã trốn thoát được, và họ định cư tại hơn 16 quốc gia khác nhau.

Có lẽ ông / bà nhớ đến người vừa quá cố Tiến sĩ Rupert Neudeck, người đã sáng lập ra con tàu “Cap Anamur” và đã có thể cứu hàng ngàn thuyền nhân Việt (11.300 người) thoát khỏi cái chết.

Kế hoạch của Sở công viên thành phố Wien muốn xây dựng một đài kỷ niệm không thể là “một biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Áo” (theo cách gọi của Hội Liên Hiệp Việt – Áo ), mà là đài tưởng niệm dành cho một nhà lãnh đạo cộng sản, một tội phạm chiến tranh và một kẻ giết người hàng loạt.

Xin Ông / Bà hãy ngăn chặn, đừng để cho Vienna, thành phố đẹp nhất trên thế giới dựng lên một tượng đài dành cho một nhà độc tài cộng sản Việt Nam. Xin Ông / Bà bỏ phiếu trong Hội đồng thành phố nhằm chống lại việc thiết lập một nơi tưởng niệm như thế !.

Một tượng đài như vậy không những chỉ nhạo báng những người Việt Nam từng có thời liều chết trốn chạy Cộng sản mà còn sỉ nhục bất kỳ một người nào theo chủ nghĩa dân chủ. Xây dựng một đài tưởng niệm ở Wien để tưởng nhớ hàng triệu nạn nhân của Cộng Sản mới là điều mong ước.

Xin cảm ơn sự quan tâm của Ông / Bà.

Trân trọng,


************************************************** ********************


* Nguồn: Mẫu thư bằng tiếng Đức do Ban Chấp Hành Liên Hội người Việt tỵ nạn tại CHLB Đức biên soạn.
# © Lê-NgọcChâu chuyển ngữ (Chiều, 03.02.2017)


Bản tiếng Đức như sau (các bạn có thể in (copy) từ hàng dưới đây): gởi về địc chỉ: 
gửi ông Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Wien:

Địa chỉ : Wiener Gemeinderat , Friedrich-Schmidt-Platz 1 , 1010 Wien – Österreich ).


o0o

Gemeinderatsvorsitzender HERR THOMAS REINDL

_ Protestbrief an die Mitglieder des Wiener Gemeinderates 
(Wien , den …)(chỗ này có thể ghi là Troyes,France le...) 

Errichtung eines Denkmals für Ho Chi Minh in Wien

Sehr geehrte(r) Frau/Herr…

wie Sie wahrscheinlich wissen, soll auf Betreiben der Gesellschaft Österreich Vietnam ( GÖV) und des Botschafters der Sozialistischen Republik Vietnam und des Stadtgartenamts der Stadt Wien den Bau einer Gedenkstätte für Ho Chi Minh im Wiener Donaupark geschafft werden.

Vor 70 Jahren hatte Ho Chi Minh den Kommunismus nach dem Vorbild des Stalinismus und Maoismus in Vietnam mit aller Macht eingeführt und ohne Rücksicht auf Verlust, sei es Menschenleben oder Frieden des Landes.

Nach außen gab er sich als Volksretter und Revolutionär, doch er verfolgte das Ziel, Vietnam komplett unter die kommunistische Herrschaft zu stellen. Unterdrückung und Terror prägten sein Vorgehen. Seine Maßnahmen dienten nicht dem Frieden des Landes, sondern hatten unsägliches Leid über die vietnamesische Bevölkerung beider Seiten gebracht. Nachstehend einige Beispiele:

* in Nordvietnam ließ er vom 1953 bis 1956 hunderttausende Groß-/ grundbesitzer samt Familienangehörigen im Rahmen der Landreform grauenvoll foltern und töten.

* im Rahmen der „Hundert Blumen Kampagne“ vom 1954 bis1960 (nach dem Vorbild der „Kulturrevolution“ in China) wurden Schriftsteller, Komponisten, Musiker, Künstler u.v.m. massenhaft verhaftet und erhielten Berufsverbot. Zeitweise saßen bis 200.000 politische Gegner im Straflager ein.

* Bei der Tet-Offensive des Vietcongs in Hue (1968) wurden neben tausenden getöteten vietnamesischen Zivilisten auch vier Deutschen exekutiert (drei Ärzte Raimund Discher, Horst-Günther Krainick und seine Ehefrau Elisabeth sowie Alois Alteköster).

Im Vietnamkrieg starben 3 Millionen Soldaten der Nordvietnamesische Armee (NVA) und 1,3 Millionen südvietnamesische Soldaten sowie 2-4 Millionen vietnamesische Zivilisten. 58.220 US Soldaten und 5.264 verbündete Soldaten waren ebenfalls im Krieg gefallen.

Nach dem Kriegsende (30.04.1975) herrschten weiterhin Unterdrückung und Terror in Südvietnam. Männer, die unter der südvietnamesischen Regierung gedient haben, wurden in Zwangsarbeits- bzw. Umerziehungslager deportiert und eingesperrt. Deren Frauen und Kinder wurden aus ihren Wohnorten in sogenannte „ neue ökonomische Zonen“ verbannt, wo sie praktisch vor dem Nichts standen. Ca. 60.000 unerwünschte Südvietnamesen kamen ums Leben. Die daraus folgende Fluchtwelle aus Vietnam erreichte den Höhepunkt in den Jahren 1975-1982. Etwa 500.000 sogenannte „Boatpeople“ kamen auf ihrer Flucht im Meer um. Rund 1.218.000 Vietnamesen gelang die Flucht, und sie ließen sich in über 16 verschiedenen Ländern nieder.

Vielleicht erinnern Sie sich an den kürzlich verstorbenen Dr. Rupert Neudeck, der mit der “Cap Anamur” tausende vietnamesischer Bootsflüchtlinge vor dem Tod retten konnte.

Der von Wiener Stadtgartenamt geplante Erinnerungsort wäre kein “Symbol der Freundschaft zwischen Vietnam und Österreich ” (wie die Gesellschaft Österreich Vietnam dies nennt), sondern ein Denkmal für einen kommunistischen Führer , einen Kriegsverbrecher und Massenmörder.

Bitte verhindern Sie, dass in Wien , die schönste Stadt der Welt ein Denkmal für einen vietnamesischen kommunistischen Diktator entsteht. Stimmen Sie im Gemeinderat gegen die Errichtung eines solchen Erinnerungsortes!

Ein derartiges Denkmal würde nicht nur jene Vietnamesen verhöhnen, die seinerzeit unter Lebensgefahr vor den Kommunisten geflohen sind, sondern gereichte jedem Demokraten zur Schande. Wünschenswert wäre in Wien die Errichtung eines Mahnmals, das an die millionen Opfer der Kommunisten erinnert.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

Mit freundlichen Grüßen


(ký tên)


_____


Các bạn có thể tùy nghi quyết định ........càng đông càng tốt.
__________________________________________________________________

2 comments: