Monday, February 6, 2017

Tết Đinh Dậu 2017 Festival - Nam Cali (2)

Tết Đinh Dậu 2017 Festival - Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại 
Nam Cali (ngày 4 và 5 tháng 2 năm 2017)


Phạm Lê Huy

No comments:

Post a Comment