Saturday, March 18, 2017

Thơ Không đề - Thiền sư Tuệ sỹ


Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèm khuya ngồi kể chuyện trăng tàn

Từ núi lạnh đén biển im muôn thuở
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng


Đếm tóc bạc tuổi đời thôi chưa đủ
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn


Tuệ Sỹ - Khung Trời Hội Cũ hay Không Ðề

_________________________________________________

No comments:

Post a Comment