Friday, August 25, 2017

Bằng Lăng Tím

Thơ Đàm Hoa

Bằng Lăng Tím

* Kính tng thi hu Đông HoàngBằng lăng đưa lối tới nhà thơ,
Sắc tím miên man khiến thẫn thờ.
Say đắm cho lòng người lữ thứ,
Tìm Lan chưa gặp, dạ ngẩn ngơ.Trước nhà đã sẵn Lan với cau,
Duyên trời hạnh ngộ quấn quít nhau.
Trăm năm, chừ đã hơn quá nửa,
Gió táp mưa sa chẳng dãi dầu !

Con cháu đầy đàn rải khắp nơi,
Tiếc chẳng cùng rong ruổi vui chơi.
Thanh thản ngồi nhà vui sáng tác…
Ngẫm lại đời Lan quá tuyệt vời !

Đàm Hoa
(Boston, Aug 17 /17)

No comments:

Post a Comment