Saturday, August 19, 2017

Sáng NayThơ Đàm Hoa


Thân cau vút thẳng lên cao,
Lan không vói tới, lẽ nào buông xuôi ?
Níu Cau, Lan khẽ ngậm ngùi :

"Cho em nương tựa, ngọt bùi có nhau !".


Trời xanh thăm thẳm một màu,
Sáng nay Lan tím nửa bầu trời yêu.
Cúi đầu Cau dặn đôi điều :
"Lan ơi nhớ nhé ! Thương nhiều nha em !".
Đàm Hoa
(Boston, Aug 14 / 17)

________________________________

No comments:

Post a Comment