Tuesday, August 15, 2017

UBXDTĐ Hoàng Đế Quang Trung - Thông Báo và Kính Mời

THÔNG BÁOỦy Ban Xây Dựng Tượng Đài Hoàng Đế Quang Trung trân trọng thông báo:


Tượng Đài Hoàng Đế Quang Trung, sau ba năm thiết kế và xây dựng đã hoàn thành mỹ mãn.

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý đồng hương, quý hội đoàn ái hữu, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đoàn thể tuổi trẻ vui lòng bỏ chút thì giờ đến tham dự ngày Khánh Thành Tượng Đài:

Thời gian: từ 9:30am đến 4:00pm – ngày 10 tháng 9 năm 2017.
Địa điểm:  Ngả tư Euclid và Business Center Pkwy - Thành phố Garden Grove – California.CHƯƠNG TRÌNH KHÁNH THÀNH 


I. KHAI MẠC:

- Tuyên bố Lý do.
- Giới thiệu Quan Khách
- Chào cờ Việt Nam và Hoa Kỳ

II. Lễ KHÁNH THÀNH:

- Cắt băng Khánh Thành
- Rước linh vị Hoàng Đế
- Lễ quang khai tôn tượng
- Biểu diễn của đoàn trống Thiên Ân
- Lễ Niệm Hương

- Diễn văn của Ô. Trưởng Ủy Ban
- Ô. Phó Ủy Ban lược thuật tiến trình xây dựng
- Phát biểu của Ô. Chủ Đất
- Phát biểu yinh thần quyết thắng của Hoàng đế Quang Trung
- Tiểu ban Tài chánh tổng kết Thu, Chi
   
III. PHÁT HÀNH KỶ YẾU

- Trưởng Ban Biên tập sơ lược về nội dung của Kỷ Yếu

IV. PHÁT BIỂU CỦA QUAN KHÁCH

- Phát biểu của đại diện chính quyền địa phương
- Cảm tưởng của quan khách

* ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH: 

Minh Phượng (Radio Bolsa) và Ô. Phạm Đình Khuông.
(Chương trình sẽ có thể thay đổi một số tiết mục nếu cần thiết)

V. PHỤ TRÁCH VĂN NGHỆ: 

Nguyễn Mạc Nghĩa và Tạ Chí Thân
MC : Nguyễn Mạc Nghiã & Thanh Lương cùng sự đóng góp của các hội đoàn sau đây:

Hội Liên Trường Qui-nhơn,  Hội Hùng Sử Việt, Hội Đền Hùng, Ban Tù ca Xuân Điềm, Đoàn vũ Việt Cầm, Ban hợp ca Võ Bị Nam Cali,  Tồng hội Võ thuật Thế Giới, TT Điều Hợp Tây Nam H.K./TTCS/VNCH, Ban Hợp Xướng Trưng Vương, CLB Tình nghệ sĩ/N.H.


TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI


No comments:

Post a Comment