Monday, October 29, 2018

Chính phủ đã thay đổi chương trình người tỵ nạn Mỹ như thế nào?

Lê Minh Hải

Hàng vạn người Việt Nam đã đến Mỹ thông qua Chương trình Người tỵ nạn và ODP của Chính phủ Mỹ. Bây giờ, hãy xem Chương trình Người tỵ nạn đang thay đổi như thế nào:
Tổng thống Trump đề ra mức trần tỵ nạn hàng năm vào năm 2018 là 45,000, con số thấp nhất kể từ khi chương trình người tỵ nạn được lập ra vào năm 1980.
Những người tỵ nạn đến từ đâu và điều đó đã thay đổi ra sao.
Nơi xuất phát của người tỵ nạn cũng thay đổi do các chính sách của chính phủ hiện nay. Trước năm 2017, Syria, Iraq và Somalia trước đây nằm trong 5 quốc tịch hàng đầu của người tỵ nạn tái định cư ở Mỹ. Bây giờ, số lượng người tỵ nạn của họ giảm rất nhiều và người Ukraine, Bhutan và Eritrea đã chiếm trong 5 vị trí trên cùng.
Sự cắt giảm người tỵ nạn chủ yếu ảnh hưởng đến người Hồi giáo
Số lượng người tỵ  nạn Hồi giáo được nhận vào Mỹ là một phần ba số lượng của hai năm trước, và số người Cơ đốc giáo đạt mức cao nhất kể từ năm 2002.
Một số nước chịu đựng nhiều hơn các nước khác.
Các chính sách của Tòa Bạch Ốc đã ảnh hưởng mạnh vào những người tỵ nạn từ 10 nước Hồi giáo. Việc kiểm tra lý lịch những người tỵ nạn này diễn ra lâu hơn và nảy sinh nhiều chất vấn hơn trước đây.
Mỹ thường nhận hàng ngàn người tỵ nạn mỗi năm đến từ Syria, Iraq, Somalia và Iran. Những người tỵ nạn đến từ các nước này đang chạy trốn chiến tranh và khủng bố tôn giáo. Nhưng theo các chính sách mới, họ tự phát hiện mình gần như hoàn toàn bị cấm nhập.
Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 09 năm 2018, Mỹ nhận 60 người từ Syria, 130 người từ Iraq, 250 người từ Somalia và 35 người từ Iran.
Tổng cộng có 475 người tỵ nạn được nhận từ các nước đang chịu chiến tranh và đàn áp chính trị.
Tỉ lệ phần trăm người nộp đơn tỵ nạn Hồi giáo hiện nay là một phần ba số lượng của hai năm trước; tỉ lệ phần trăm người Châu Âu đã tăng gấp ba. Somalia hiện có ít cơ hội được nhận. Kể từ ngày 10 tháng 9 năm nay, chỉ có 250 người tỵ nạn Somalia được tái định cư ở Mỹ năm nay, giảm 97 phần trăm từ 8,300 người được nhận năm 2016.
Còn về Iraq thì sao?
Chỉ 48 người tỵ nạn Iraq mà làm việc cho quân đội Mỹ mới được nhận vào Mỹ trong suốt 11 tháng qua. Năm trước khi Ông Trump nhậm chức, có hơn 3,000 người được nhận và trong năm trước đó, 5,100 người được nhận.
Các Ðảng viên Ðảng Cộng hòa cảnh báo rằng tội phạm và nhập cư sẽ tăng nếu Ðảng viên Ðảng Dân chủ thắng vào tháng 11.
Các ứng viên Đảng Cộng Hòa khắp đất nước đang cảnh báo cử tri rằng cả tội phạm lẫn nhập cư đều có thể tăng nếu các đối thủ Đảng Dân chủ thắng cử vào tháng 11.
Các khảo sát hiện nay cũng cho thấy các cử tri thấy việc nhập cư là một vấn đề quan trọng đối với tương lai đất nước không kém gì các vấn đề về chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Ðảng viên Ðảng Cộng Hòa nói rằng Ðảng viên Ðảng Dân chủ muốn mở cửa biên giới và chính sách nhập cư cấp tiến. Ðảng viên Ðảng Dân Chủ nói rằng Ðảng viên Ðảng Cộng Hòa tập trung vào an toàn công cộng, nhập cư và tội phạm là một lý do đưa ra để che đậy, hướng mục tiêu đến làm sao lãng cử tri khỏi các vấn đề quan trọng khác.
Lê Minh Hải -SAN JOSE – CALIFORNIA
_______________________________________

No comments:

Post a Comment