Saturday, October 6, 2018

Đất Nước Tôi - Trúc Hồ

.
(Official Video)

Xin gởi đến các bạn sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ, được truyền cảm hứng từ những bước chân dũng cảm xuống đường để gióng lên tiếng nói vì sự vẹn toàn lãnh thổ.

____________________________________________

No comments:

Post a Comment