Monday, May 6, 2019

Nhật Quỳnh khoe sắc dưới nắng Xuân

Quinhon11

Tuần này, nhật quỳnh vườn nhà em gái QN (San Jose - CA) bắt đầu n. Mấy chục chậu quỳnh  khoe sắc dưới nắng xuân. Những chậu này sẽ luân phiên nở suốt một mùa hè, cho tới khi trời chớm lạnh sang đông, hoa tàn,  mấy em này sẽ được chuyển vào một góc sân cho ngủ đông chờ mùa xuân đến..
Quinhon11

___________________________________

No comments:

Post a Comment