Friday, May 10, 2019

Mẹ ơi !

Mẹ ơi !
Facebook.comLớn lên rồi lại rời xa tay mẹ,
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con.
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi !” rất khẽ,
Đỡ con lên, mẹ hỏi “Có đau không ?”
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống,
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn ?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã.
Có bao giờ con hỏi "Mẹ đau không ?”

Facebook.com

No comments:

Post a Comment